fbpx

OBLIGATIILE GENERATORILOR DE DESEURI CONFORM LEGII
211/2011 SI SANCTIUNILE NERESPECTARII OBLIGATIILOR

OBLIGATIAAMENDA CF.L211/2011
Încadrarea și colectarea separată a fiecărui tip de deșeu20.000-40.000 LEI
Deținerea unei fișe de caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate20.000-40.000 LEI
Etichetarea deșeurilor periculoase20.000-40.000 LEI
Să desemneze o persoană din randul angajaților proprii, sau să delege o terță persoană care să preia responsabilitatea evidenței gestiunii deșeurilor15.000-30.000 LEI
Interzicerea amestecării deșeurilor periculoase20.000-40.000 LEI
Să incheie contracte de preluare a deșeurilor periculoase și nepericuloase20.000-40.000 LEI
Obligativitatea raportării anuale la APM local evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/200215.000-30.000 LEI
Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora20.000-40.000 LEI
Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat20.000-40.000 LEI
Să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani

15.000-30.000 LEI