fbpx

EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR

Evidenţa gestiunii deşeurilor este reglementată prin Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Conform acestei legi, toate entitățile, indiferent de domeniul de activitate (birou, servicii, producție, comerț, construcții etc), sau numărul de angajați, au obligația de a ține la zi o evidenţă a gestiunii deşeurilor, pentru fiecare tip de deşeu și să o transmită Agenției de Protecția Mediului.
Această evidență se raportează anual, nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amenzi cuprinse intre 15.000 si 30.000 lei.

Vezi aici lista cu amenzile.

Vă oferim următoarele servicii :

•Întocmirea Registrului de Evidența a Gestiunii Deșeurilor ;
•Asigurăm Responsabil pe gestiunea deșeurilor conform obligațiilor din Legea 211 / 2011 ;
•Raportări către Agenția pentru Protecția Mediului pentru: deșeuri, ambalaje, substanțe toxice și periculoase, uleiuri uzate, anvelope uzate, baterii, etc. ;
•Raportări ambalaje către Administrația Fondului pentru Mediu ;
•Raportări în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) ;

 

Va doriți un consultant specializat in evidența gestiunii deșeurilor ?  LGG CONECT preia intreaga responsabilitate a conformitații cu legislatia de mediu si vă oferă consultanța de mediu de care aveți nevoie !