fbpx

Plasticul are beneficii multiple și este atât de prezent în viețile noastre încât dea lungul timpului ne-a dat posibilitatea să ne ușurăm viața prin realizarea de:
• Materiale mai ușoare și inovatoare pentru autoturisme sau avioane contribuind astfel la economisirea de combustibil și la reducerea emisiilor de CO2
• Materialele izolatoare de înaltă performanță economisind energia
• Când e vorba de ambalaje, materialele plastice au o contribuție majoră la asigurarea siguranței alimentare și la reducerea risipei de alimente
• Materialele plastice biocompatibile inovative din domeniul medical permițând salvarea de vieți omenești, prin imprimarea 3D

Tratarea deșeurilor din plastic

Fiind atât de obișnuiți cu plasticul, realizăm că nu este un material atât de inovator astfel încât să nu ne pună viața în pericol și să aibă abilitatea de a nu afecta calitatea mediului înconjurător prin poluare, astfel ca generațiile viitoare sa aibă un mediu cel putin la fel de curat cum l-am avut noi. Industria materialelor plastice este o industrie foarte importantă pentru economia europeană și creșterea inalienabilității sale poate genera noi oportunități de inovare, competitivitate și de creare de locuri de muncă.

Ca urmare a poluării masive cu materiale plastice, Comisia Europeana aproba în 16 ianuarie 2016 prima strategie la nivel european privind materialele plastice, care face tranziția către o economie mai circulară.

În fiecare an, europenii generează 25 de milioane de tone de deșeuri din plastic, însă mai puțin de 30% sunt colectate pentru a fi reciclate. Pe întreg globul, plasticul reprezintă 85% din deșeurile de pe plaje. Plasticul ajunge chiar și în plămâni, și pe mesele noastre, iar efectele microplasticului din aer, din apă și din alimente asupra sănătății sunt încă necunoscute.

Tone deșeuri plastic (UE)

Strategia privind materialele plastice va transforma modul în care produsele sunt concepute, fabricate, folosite și reciclate în UE. Cel mai adesea, plasticul este produs, folosit și aruncat fără a pune în valoare beneficiile economice orientate spre circularitate, aducând astfel daune și mediului înconjurător. Obiectivul acestei strategii este sa protejeze mediul și să pună bazele unei noi economii a materialelor plastice, bazată pe redesign cu scopul de îndeplini aceleași necesități de reutilizare, dar care sa poată sa fie reutilizate, reparate, reciclate prin folosirea unor materiale mai sustenabile.

Uniunea Europeană propune prin noua strategie următoarele:
• va face ca reciclarea să devină profitabilă pentru întreprinderi
Elaborarea unor norme noi privind ambalajele, cu scopul de a îmbunătăți posibilitățile de reciclare a plasticului. Aceste măsuri vor genera economii de aproximativ o sută de euro pe tonă de deșeuri colectate.
• va reduce deșeurile din plastic
Reducere semnificativă a utilizării pungilor de plastic, articole din plastic de unică folosință și va lua măsuri pentru a limita utilizarea microplasticului în produse și va stabili standarde pentru plasticul biodegradabil și compostabil.
• va pune capăt poluării cu deșeuri a mărilor
Va asigura faptul că deșeurile generate pe nave sau acumulate pe mare nu sunt lăsate în urmă, ci sunt aduse pe uscat și gestionate în mod corespunzător.
• va stimula investițiile și inovarea
Dezvoltarea de materiale plastice inteligente și mai ușor reciclabile (se va finanța dezvoltarea de materiale plastice inteligente și mai ușor reciclabile, îmbunătățirea eficienței proceselor de reciclare, precum și depistarea și eliminarea substanțelor periculoase și a contaminanților din plasticul reciclat)
• va încuraja schimbarea în întreaga lume
Uniunea Europeană va colabora cu parteneri din întreaga lume pentru găsirea unor soluții la nivel mondial și dezvoltarea de standarde internaționale.
Strategia privind materialele plastice va contribui astfel în mod concret la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030 și a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

Obiective ambițioase ale UE privind deșeurile:
• un obiectiv comun al UE de reciclare a cel puțin 55% din deșeurile municipale până în 2025 (acest obiectiv va crește până la 60% până în 2030 și 65% până în 2035)
• un obiectiv comun al UE de reciclare a 65% din deșeurile provenite din ambalaje până în 2025 (70% până în 2030) cu obiective separate pentru materiale specifice
• până în 2025, cel puțin 55% din toate ambalajele din materiale plastice din UE să fie reciclate.

La 5 februarie 2019, Alianța circulară privind materialele plastice au convenit să colaboreze în cadrul lanțurilor valorice din domeniul materialelor plastice pentru a atinge obiectivul utilizării a 10 milioane de tone de materiale plastice reciclate în produsele din UE până în 2025. Aceștia au fost de acord să lucreze în jurul a cinci teme prioritare:
1. colectarea și sortarea deșeurilor din plastic;
2. proiectarea produselor pentru reciclare;
3. conținutul de material plastic reciclat din produse;
4. cercetarea, dezvoltarea și investițiile, inclusiv reciclarea chimică; precum și
5. monitorizarea materialelor plastice reciclate în UE.

Sursa:
• Comunicat de presă al CE – Alianța circulară privind materialele plastice: peste 100 de semnatari se angajează să utilizeze 10 milioane de tone de plastic reciclat în produsele noi până în 2025
• O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circular (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2018:0028:FIN)
• Eurostat
• Pachetul privind economia circulară: noi obiective UE pentru reciclare (https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20170120STO59356/pachetul-privind-economia-circulara-noi-obiective-ue-pentru-reciclare)