fbpx

Conform unui studiu realizat de ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (sursa aici) sistemul de garanție – depozit reprezintă o soluție privind gestiunea deșeurilor din ambalaje.

Avantajele acestui sistem garanție – depozit sunt de natură financiară, economică și de mediu prin reducerea costurilor de producție, reducerea amprentei de carbon atât pentru producție cât și pentru gestiunea unor cantități mari de ambalaje nereutilizabile. Totodată se reduce consumul de resurse naturale, iar gazele cu efect de seră sunt nesemnificativ emise în atmosferă, dacă se aplică metode de valorificare precum reutilizare/reciclare a ambalajelor în contradicție cu producția de noi ambalaje.

Ce înseamnă sistemul de garanție – depozit?

Este acea procedură care se impune producătorului să perceapă o sumă de bani pentru ambalaj, cu posibilitatea ca aceasta să fie recuperată în momentul în care consumatorul înapoiază ambalajul.

Această practică conduce spre o gândire circulară a deșeurilor ambalajelor, prelungind ciclul de viață al ambalajelor prin practici precum REUTILIZARE, RECICLARE, VALORIFICARE. Astfel, legătura dintre producător- consumator -reciclator este mai bine evidențiată, iar pierderile sunt nesemnificative, consumul de materii prime, energie și apă sunt reduse, iar deșeurile se pot redefini în noi resurse.

România trebuie să ajungă la o rată de reciclare a deșeurilor din ambalaje de 65 % până în anul 2025, iar cel târziu pana in 2030 minimum 70 % din greutatea tuturor deșeurilor va fi reciclată.

Conform DIRECTIVEI (UE) 2018/852 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, definirea termenilor de deșeu din ambalaje și deșeu reutilizabil este următoarea:

 • deșeuri de ambalaje = înseamnă orice ambalaj sau material de ambalaj
 • ambalaj reutilizabil = înseamnă un ambalaj care a fost conceput, proiectat și introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viață, mai multe cicluri sau rotații, fiind reumplut sau reutilizat în același scop pentru care a fost conceput;

Este de menționat faptul că orice ambalaj trebuie regândit încă din faza de concepție, astfel încât acesta, când ajunge la sfârșitul unui ciclu de viață, să poată fi reintrodus cu ușurință într-un nou ciclu de viață prin reutilizare/reciclare. Economia circulară joacă un rol esențial în acest concept sistem garanție – depozit privind deșeurile din ambalaje, prin practici precum:

 • redesing-ul ambalajelor convenționale în ambalaje compostabile, ambalaje biodegradabile, ambalaje reutilizabile.
 • simbioză industrială utilizată atunci când ambalajul nu mai poate fi reutilizat în același scop, dar poate fi utilizat ca ambalaj de un alt tip de industrie sau ca materie primă secundară în realizarea de noi produse.
 • responsabilitatea extinsă a producătorului unde, producătorul este responsabil de ambalaj până la momentul în care acesta devine deșeu, iar pentru valorificarea acestuia producătorul este obligat să plătească o taxă care semnifică faptul că valorificarea acestui deșeu va fi asigurată.

Actorii implicați în acest sistem de garanție – depozit sunt: producătorii/importatorii de ambalaje, industria retail-ului, reciclatorii,  distribuitorii en-gros, autoritățile publice, operatorii de sistem și consumatorii.

Responsabilitatea pentru funcționarea acestui sistem garanție – depozit este întâi a autorității publice care susține aceasta, prin acte normative, dar ne revine și nouă ca și consumatori sau producători.

Obligațiile agentului economic vis-a-vis de deșeurile din ambalaje sunt rectificate in 2019 prin Ordonanța de urgență nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje:

 • contribuția pentru vânzarea deșeurilor este de 2%, iar aceasta se face de către colector/valorificator la Fondul de Mediu;
 • sunt rectificate obiectivele de reciclare pentru ambalaje pe categorii:
  55 % pentru plastic,  60 % pentru aluminiu, 75 % pentru sticlă;
 • introducerea ecotaxei pentru pungile de transport cu 0,10 lei /bucată și 0,15 lei /bucată;
 • contribuția cu 2 lei/kg pentru operatorii care colectează/valorifică deșeuri.